Friday, July 9, 2010

非你不可今天我随着记忆徘徊
在这条路尽头彷徨的我
再也不能见到的你抓着我
我又一次沿着这条路追寻
想念你 又想抱着你
看着天空祈祷的我
非你不可
我不能没有你
我就这样日复一日 年复一年
我痛苦也好
我心碎也好
我 我就只爱你一个人
我再也不能放开你
忘记你 我不能活下去
非你不可
我不能没有你
我痛苦也好
我就这样日复一日 年复一年
我心碎也好
我 我就只爱你一个人
我滴血的心
想要找你回来
大声呼喊着你
你究竟在哪里
听不到我的声音吗?
对我来说……
我即使重生
不论重生多少次
没有你,我就一天也活不下去
我 我只要你一个人就足够
我要坚守的爱情
我要呵护的爱情
我只爱你一个就足够了

No comments:

Post a Comment